Shiroi shippo to watashi no nichijou 03

03 White tail and self- intruduction